-
familielån.jpg

 

-

Familielån

 

Hent information og skabelon til familielån

Hvis du vil hjælpe en af dine slægtninge med et lån på særlige vilkår, kan du oprette et dokument med særlige indfrielsesvilkår, eventuelt helt rentefrit.


I dokumentet skal der være et vilkår om, at du til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, eksempelvis 14 dages skriftligt varsel.

 

Det rentefrie familielån, også benævnt anfordringslån, kan benyttes over for alle - og ikke blot den nærmeste familie. Dog benyttes denne lånetype ofte mellem familiemedlemmer.
-

Køb skabelon til familielån:

Familielån

-